Over deze website

Januari 2022

Ik heb de THMSR website nog een keer gebouwd maar nu helemaal van scratch. Bij de bestaande website was het voornaamste doel iets te maken dat zoveel mogelijk leek op wat ik ge-erfd had maar totaal niet onderhoudbaar bleek. In de bestaande website zitten dus nogal wat speciale stukken html die de site nog steeds onnodig gecompliceerd maken. De nieuwe site, voorlopig onder mijn test URL is alleen maar met de Elementor editor gebouwd op een naakte WordPress. Er zit dus niet nog eens een ‘thema’  tussen. Dit heeft het gemak dat alle instellingen, fonts, kleuren, stijlen etc. vanaf één plek te besturen zijn.

Ik heb me eerst op de Nederlandse versie geconcentreerd.

De niet vaak veranderende pagina’s van de site zijn uitgevoerd als ‘pages’. Pagina’s die veranderen zoals aankondigingen en nieuwsitems zijn als ‘posts’ geïmplementeerd.

Tegelijk met dit herschrijven heb ik ook een aantal dingen veranderd die eigenlijk altijd al niet klopten. Zo stonden de plaatjes op de ‘homepage’ niet in dezelfde volgorde als de paragrafen waar ze naar verwijzen in het overzichtsverhaal. Het mooie icoon voor ‘gesloten brandstofcyclus’ verwees zelfs helemaal nergens naar. Daarvoor heb ik nu een speciale paragraaf toegevoegd in het overzichtsverhaal op de plaats waar het naar mijn smaak het beste past om het over gesloten brandstofcycli te hebben.

Figuren die nog aangepast dienen te worden:

  • zon&wind  –> NL
  • Industriële processen –> nieuwe getallen
  •  

Er waren nog stukken in de Nederlandse website die nooit vertaald waren. Dat heb ik nu ook maar eens gedaan,

Ik heb de versie voor telefoon verbeterd, dingen weggehaald, vooral plaatjes. Website i.h.a. worden voor 60% op telefoon bekeken en maar 40% op tablet en/of PC.

Vervolgens wil ik de referenties aangepakt. Er zijn een aantal dingen waar ik al tijden niet gelukkig mee was:

  1. de referenties zijn van nogal oude datum. We voegen nooit eens iets nieuws toe.
  2. referenties naar wetenschappelijke vaktijdschriften zijn niet te controleren omdat ik en de lezer geen toegang hebben tot de (dure) wetenschappelijke tijdschriften.
  3. Wetenschappelijke publicaties staan een beetje in contrast met de populaire tekst waar terecht in mijn ogen wordt geprobeerd de lezer op een eenvoudig, begrijpelijke maar correcte manier uit te leggen wat het idee achter de THMSR is. Mijn criterium zou zijn dat elke referentie voor de lezer te raadplegen is en van het niveau van hoogstens Scientific American o.i.d. is.
  4. De referentie in de text en de referentie in de lijst zijn even uitgebreid. Ik stel voor in de tekst Ref.1 of zelfs [1] te gebruiken die dan vervolgens verwijst naar de uitgeschreven referentie in de lijst.
  5. Behalve referenties zou in de text ook verwezen kunnen worden naar ‘further reading’ suggesties, overzichtsartikelen, websites of boeken van algemene aart over het onderwerp.

Kors Bos

Hilversum